Spacer z przewodnikiem po Wenecji Karkonoszy

W związku z realizacją projektu „Poprzez Mostek Miast Partnerskich i Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza” Gmina Miejska Kowary zaprasza na spacer połączony z uroczystym otwarciem remontowanych kładek dla pieszych w ramach działań projektowych.

Uroczyste otwarcie kładek połączone ze spacerem z przewodnikiem odbędzie się dnia 12.08.2022 r.

Program spotkania:
11:00 – Spotkanie Uczestników spaceru przy Kościele pod wezwaniem Im. NMP w Kowarach.
11:00-12:30 – Spacer z przewodnikiem od Kościoła, przez Mostek Miast Partnerskich, Mostek Miłości, Mostek Złotnika, Mostek Młynarza, Mostek Herbowy, Mostek Piwowara aż do Mostka Kowala, a następnie do Ratusza.
12:30 – Uroczyste zakończenie spaceru w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Kowar.

Chętnych do wzięcia udziału w spacerze zapraszamy do kontaktu telefonicznego: Anna Hordyniak-Mielcarek nr. tel. 75 64 39 229. Ilość miejsc ograniczona.

Dotyczy mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002786 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa, pt.: „Poprzez Mostek Miast Partnerskich i Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Skip to content