Spacer z przewodnikiem po Wenecji Karkonoszy

W związku z realizacją projektu „Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza” Gmina Miejska Kowary zaprasza na spacer połączony z uroczystym otwarciem remontowanych kładek dla pieszych w ramach działań projektowych.

Uroczyste otwarcie kładek połączone ze spacerem z przewodnikiem odbędzie się dnia 3.08.2022 r.

Program spotkania:
17:00 – Spotkanie Uczestników spaceru przy siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Kowar przy ul. Górniczej 1 w Kowarach.
17:00-18:00 – Spacer z przewodnikiem od Mostka Kowala, przez Mostek Piwowara, Mostek Herbowy, Mostek Młynarza, Mostek Złotnika, Mostek Miłości, aż do Mostka Miast Partnerskich.
18:00 – Uroczyste zakończenie spaceru wraz z tematyczną prelekcją w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Kowar.

Chętnych do wzięcia udziału w spacerze zapraszamy do kontaktu telefonicznego: Anna Hordyniak-Mielcarek nr. tel. 75 64 39 229. Ilość miejsc ograniczona.

Dotyczy mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002718 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa, pt.: „Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Skip to content