25 stycznia 2019

Widziane obiektywem, przebyte szlakiem, wspólnie zatańczone a na koniec wyrzeźbione

 

Widziane obiektywem, przebyte szklakiem, wspólnie zatańczone a na koniec wyrzeźbione”

Nr Umowy o dofinansowanie: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/000582/ERN/43

Projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

1. Wnioskodawca projektu: Gmina Miejska Kowary
2. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 3 i ZSO.
3. Partnerzy projektu: miasto Vrchlabi
4. Czas trwania projektu: 04.2019 r.– 03.2020 r..

I. Geneza projektu

Wspólne projekty miast partnerskich Kowar i Vrchlabi: “Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice” oraz “Kowary i Vrchlabi wspierają wysportowane dzieci” rozbudziły w uczniach nowe umiejętności graficzne i sportowe. Pozwoliły na zawarcie nowych znajomości i przyjaźni. Pozwoliły na wymianę doświadczeń kadry pedagogicznej z obu krajów ale przede wszystkim wpłynęły na rozwój nowych umiejętności i kompetencji uczniów. W trakcie realizacji obu projektów uczniowie poznawali zabytki miast partnerskich i okolic, poznawali nowe techniki graficzne, mieli możliwość poznawania zupełnie nowych dyscyplin sportowych (biatlon, biegi na orientację). Dotychczasowa doskonała współpraca obu miast a w szczególności szkół partnerskich jest motorem do kolejnego wniosku. Udało się osiągnąć bardzo wiele, dlatego też dyrektorzy szkół widzą ogromną potrzebę kontynuowania dotychczasowych osiągnięć i rozwijania ich o nowe zagadnienia. Projekt pozwoli na jeszcze lepsze poznanie zabytków i atrakcji turystycznych sąsiedniego kraju. Poprzez rajd po górach umożliwi uczniom szczególnie z miasta Vrchlabi poznanie Karkonoszy po polskiej stronie a uczniów z Polski zachęci do przemierzania szlaków po czeskiej stronie Karkonoszy. Warsztaty fotograficzne są propozycją na zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, które wykorzystane zostaną po zakończeniu projektu w trakcie kółek fotograficznych prowadzonych przez każda szkołę w ramach zajęć lekcyjnych. Zakup profesjonalnych aparatów fotograficznych oraz gruntowna i fachowa wiedza przyniesie korzyść w postaci nowych kompetencji uczniów. Zdobyte umiejętności, które będą później przez szkoły kontynuowane, mogą przerodzić się u uczniów w zamiłowania lub nawet pasję.

II. Cel projektu

Celem projektu jest dalsze rozwijanie przez uczniów kowarskich i vrchlabskich szkół umiejętności nabytych we wcześniejszych projektach partnerskich, ale także poszerzanie ich o nowe umiejętności i kompetencje. W projekcie “Kowary i Vrchlabi wspierają wysportowane dzieci” uczniowie oraz nauczyciele z Kowar poznawali ciekawe pomysły na przeprowadzenie zajęć sportowych – po raz pierwszy uczestniczyli w biatlonie oraz biegach na orientację. Natomiast uczniowie z Vrchlabi w projekcie “Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice” poznali zupełnie nowe techniki graficzne: gipsoryt, drzeworyt, metodę suchej igły. Projekt zakończyły wspólne wystawy w Kowarach i Vrchlabi. Prace małych artystów podziwiali mieszkańcy i turyści obu miast partnerskich. Projekt “Widziane obiektywem, przebyte szklakiem….” jest nawiązaniem do powyższych projektów i ich kontynuacją. Pozwoli utrzymać na bardzo wysokim poziomie współpracę instytucjonalną, integrację polsko – czeskich uczniów i nauczycieli. Projekt pozwoli nie zaprzepaścić dotychczasowych osiągnięć uczniów i nauczycieli. Rozpoczęty proces poznawania sąsiadów ich kultury i zabytków, wymiany doświadczeń z zakresu edukacji sportowej i graficznej, musi być dalej kontynuowany i poszerzany o nowe dziedziny i zagadnienia by nie zmarnować tego co już zostało wypracowane. Tylko dzięki kolejnym projektom wszystkie dotychczasowe osiągnięcia będą kontynuowane.

III. Opis projektu

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Zwiedzanie przez uczniów z Czech i Polski Dinoparku w Szklarskiej Porębie (2 spotkania w sumie dla 150 uczestników).

2. Dwu dniowy rajd po górach zorganizowany po polskiej stronie Karkonoszy w sumie dla 56 uczniów i opiekunów z Kowar i Vrchlabi oraz 2 przewodników połączony ze zwiedzaniem Świątyni Wang.

3. Wyjazdy uczniów z kowarskich szkół na zajęcia zorganizowane przez partnera czeskiego we Vrchlabi. Planuje się 7 jednodniowych wyjazdów do Vrchlabi na koncert, wspólne kolędowanie, zajęcia z linorytu, wystawę prac, zajęcia fotograficzne, workshop – zajęcia z robotyki, zwiedzanie Muzeum Merkuru oraz 2 kilkudniowe spotkania sportowe – sporty letnie i zimowe. W wyjazdach uczestniczyć będzie 23 osobowa grupa uczniów i opiekunów z Kowar. Grupa uczniów będzie za każdym razem inna tak by projekt obejmował swoim zakresem wszystkich zainteresowanych uczniów.

4. Zwiedzanie Muzeum Karkonoskiego i znajdującej się w nim wystawy prac uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach powstałej w trakcie realizacji projektu “Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice”. Po zwiedzeniu muzeum odbędą się zajęcia z gipsorytu zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach. Szkoła posiada profesjonalnie wyposażoną pracownię plastyczną oraz posiada ogromny dorobek i doświadczenie w zakresie gipsorytu. W zajęciach uczestniczyć będzie 20 uczniów z Vrchlabi + 3 opiekunów oraz około 20 uczniów z Kowar + 5 opiekunów.

5. Warsztaty fotograficzne dla 55 osób (uczniów i opiekunów z Kowar i Vrchlabi) oraz 2 fotografów – 3 dniowe spotkanie po polskiej stronie Karkonoszy.

IV. Koszty i dofinansowanie

Koszt całkowity projektu: 12.370,33 euro
Dof. EFRR 85%: 10.514,78
Budżet państwa 5%: 618,52
Gmina Miejska Kowary 10%: 1237,03

.

16.04.2019 zwiedzanie Muzeum Merkuru w Polici nad Metuji

09.05.2019 wspólna zabawa w Dinoparku w Szklarskiej Porębie

21.05.2019 zajęcia z robotyki we Vrchlabi

31.05-01.06.2019 dwudniowy rajd po górach Kowary-Karpacz-Szklarska Poręba

04.06.2019 wspólna zabawa w Dinoparku w Szklarskiej Porębie

05.06-06.06.2019 letnie sportowe hry we Vrchlabi

13.06-15.06.2019 warsztaty fotograficzne w Kowarach

30.09.2019 spotkanie fotografów we Vrchlabi

01.12.2019 koncert adwentowy we Vrchlabi

09.12.2019 Spotkanie przy choince we Vrchlabi

20.01.2020 Workshop we Vrchlabi

27.01.2020-29.01.2020 Sporty zimowe we Vrchlabi

04.02.2020 Warsztaty graficzne w Kowarach

04.03.2020 Wystawa prac we Vrchlabi

Skip to content