7 lutego 2020

04.03.2020 Wystawa prac we Vrchlabi

Wystawa prac oraz koncert we Vrchlabi 04.03.2020 r.

W dniu 04.03.2020 r. odbyła się wystawa prac dzieci ze szkół SP 3 i ZSO w Kowarach oraz ze szkoły ZUŠ Karla Halíře we Vrchlabi wykonywanych przez dzieci w czasie wcześniejszych zajęć i warsztatów zarówno w Kowarach, jak i we Vrchlabi. W trakcie wernisażu wystawy odbył się koncert dzieci ze szkoły ZUŠ Karla Halíře we Vrchlabi .

W wystawie i koncercie zorganizowanym przez partnera czeskiego – miasto Vrchlabi w ramach projektu  “Widziane obiektywem, przebyte szklakiem, wspólnie zatańczone a na koniec wyrzeźbione” Nr projektu: CZ. 11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001727 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa, uczestniczyła grupa uczniów z Kowar wraz z opiekunami, grupa uczniów oraz dyrekcja szkoły z miasta partnerskiego we Vrchlabi, bardzo licznie przybyli goście a także przedstawiciele miasta Vrchlabi.