Powakacyjny Pidżamrun ze śniadaniem w Magicznym ogrodzie SMK

Zapraszamy w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Kowar oraz Kowary Biegają na Powakacyjny Pidżamrun ze śniadaniem w Magicznym Ogrodzie SMK.

Wszystkich amatorów biegania w pidżamach zapraszamy 6 września (niedziela) o godz. 9:00
Start – Ratusz Kowarski
Meta – Kapliczne wzgórze z Kaplica Św. Anny
Od godz. 10:00 Stowarzyszenie Miłośników Kowar zaprasza uczestników biegu na pyszne i pożywne śniadanie do Magicznego Ogrodu przy Domu Tradycji Miasta (ul. Górnicza 1)
Nie wiesz jak rozbudzić się w niedzielny poranek. Wyskocz z kapci i załóż wygodne buty i pobiegaj z nami w pidżamach.
Przypominamy o bezpieczeństwie –  pamiętajmy o dystansie i zabierzcie ze sobą maseczkę.
Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Magiczny ogród – miejsce wystaw i spotkań plenerowych w Kowarach” realizowanego ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego „Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu” dla operacji realizowanej pod nazwą „Magiczny Ogród – miejsce wystaw i spotkań plenerowych w Kowarach”. Sfinansowano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór.
Skip to content