Pierwsze “Kowarskie Stragany” za nami

Pierwsza impreza z cyklu “Kowarskie Stragany – jarmark produktu regionalnego w Krainie Ducha Gór” już za nami. W ostatnią niedzielę nasza Starówka zapełniła się wystawcami lokalnych produktów. W tym dniu odbywały się również warsztaty, gry i zabawy oraz występy zespołów ludowych i młodzieżowych. Na szczęście pogoda dopisała i impreza się udała. Wydarzenie to organizowało Stowarzyszenie Miłośników Kowar oraz Gmina Miejska Kowary.
Kolejne Jarmarki w Kowarach odbywać się będą na Starówce w dniach 01.08.2021 r.❗ oraz 05.09.2021 r.❗ w godzinach od 11:00 do 17:00. Zapraszamy mieszkańców i turystów oraz wystawców, którzy chcieliby pochwalić się swoją twórczością. Wystawców prosimy o kontakt na adres e-mail lub kontakt telefoniczny Agnieszka Kolaszt 75 64 39 229.
Zadanie realizowane jest ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego „Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór „Kowarskie Stragany – jarmark produktu lokalnego w Krainie Ducha Gór”.
Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w ilości 100 osób we wspólną organizację jarmarku pt. „Kowarskie Stragany – jarmark produktu lokalnego w Krainie Ducha Gór” organizowanego w ramach Festiwalu Ducha Gór na obszarze LSR w terminie od lipca do września 2021 r. oraz promocja regionu i jego potencjału, produktów i usług lokalnych wśród turystów .
Skip to content