18 września 2017

Projekty Unijne, dotacje, granty – NGO


Przebudowa skweru z parkingiem dla turystów przy kompleksie Ewangelickim w Kowarach Przejdź do projektu: Przebudowa skweru z parkingiem dla turystów przy kompleksie Ewangelickim w Kowarach
Utworzenie siłowni zewnętrznej na Stadionie Miejskim w Kowarach Przejdź do projektu: Utworzenie siłowni zewnętrznej na Stadionie Miejskim w Kowarach
Fundacja Edukacji Przedszkolnej Przejdź do projektu: Fundacja Edukacji Przedszkolnej
Utworzenie Parku Rekreacji Rodzinnej w Kowarach Przejdź do projektu: Utworzenie Parku Rekreacji Rodzinnej w Kowarach
Utworzenie miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w centrum Kowar Przejdź do projektu: Utworzenie miejsca spotkań, integracji i odpoczynku w centrum Kowar
Klasa pod chmurką im. Józefa Gielniaka Przejdź do projektu: Klasa pod chmurką im. Józefa Gielniaka
Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach Przejdź do projektu: Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach
Wenecja Karkonoszy Przejdź do projektu: Wenecja Karkonoszy
Magiczny Ogród – miejsce wystaw i spotkań plenerowych w Kowarach Przejdź do projektu: Magiczny Ogród – miejsce wystaw i spotkań plenerowych w Kowarach
Galeria na powietrzu o historii ewangelickiego kompleksu w Kowarach Przejdź do projektu: Galeria na powietrzu o historii ewangelickiego kompleksu w Kowarach
Galeria na powietrzu im. Józefa Gielniaka Przejdź do projektu: Galeria na powietrzu im. Józefa Gielniaka
Wenecja Karkonoszy – Kwiatowy Festiwal Ducha Gór Przejdź do projektu: Wenecja Karkonoszy – Kwiatowy Festiwal Ducha Gór
Kowarskie Stragany- jarmark produktu lokalnego w Krainie Ducha Gór Przejdź do projektu: Kowarskie Stragany- jarmark produktu lokalnego w Krainie Ducha Gór
Fundacja KGHM Przejdź do projektu: Fundacja KGHM
Inteligentne miasto Kowary Przejdź do projektu: Inteligentne miasto Kowary

Organizacje pozarządowe w Kowarach


 

Fundacja CARITA im. Wiesławy Adamiec

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: 0000080821

58-530 Kowary
www.fundacjacarita.pl

Prezes Zarządu – Łukasz Rokicki
Wiceprezes – Emilia Demczur

Fundacja Carita – Żyć ze Szpiczakiem powstała w marcu 2010 roku z inicjatywy Wiesławy Adamiec, która miała zrzeszać i wspierać pacjentów chorych na szpiczaka mnogiego. Fundacja jest organizacją pozarządową (NGO), która zrzesza pacjentów chorych na szpiczaka z całej Polski oraz ich bliskich i przyjaciół.
Fundacja Carita powstała z myślą o wspieraniu pacjentów chorych na szpiczaka mnogiego oraz działa na rzecz szerzenia wiedzy o szpiczaku. Jednym z głównych celów działania Fundacji jest wyrównanie szans pacjentów w dostępie do najnowszych metod leczenia.


 

Fundacja Światło Życie – Ośrodek Zamiejscowy – Kowary
ul. Jagiellońska 2
58-530 Kowary
tel. 75 76 14 675

Fundacja “Światło-Życie” powstała w 1989 roku. Celem jej działania jest wychowywanie człowieka wolnego od wszelkich uzależnień, szkodliwych społecznie – alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu; człowieka otwartego na potrzeby innych ludzi; udzielanie pomocy pozbawionym opieki, niepełnosprawnym, kobietom nie mającym warunków do wychowania dzieci.

 


 

Fundacja “WSPARCIE”
ul. 1 Maja 1
58-530 Kowary
KRS 0000432829

 

Władze:
Prezes Zarządu – Michał Cichosz
Wiceprezes – Wojciech Karczyński
Sekretarz – Aniela Woźniak

 

Misją Fundacji jest podniesienie jakość zdrowia poprzez zwiększenie aktywności ruchowej oraz świadomości związanej z jej rolą w społeczeństwie. Niesienie pomocy rehabilitacyjnej wśród najbardziej potrzebujących oraz prowadzenie badań naukowych związanych ze zdrowiem. Prowadzenie wymian, warsztatów oraz szkoleń dla młodzieży związanych z aktywnością fizyczną

 


 

 

Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych Oddział w Kowarach
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Głównym celem Stowarzyszenia jest walka z bezrobociem oraz z jego negatywnymi zjawiskami społecznymi.


 

Karkonoski Klub Paralotniowy w Kowarach
ul.1 Maja 1
58-530 Kowary
www.kkp.paragliding.pl

Prezes – Grzegorz Buławski
Wiceprezes – Dariusz Szymański
Skarbnik – Grzegorz Olejnik
Sekretarz – Tomasz Dobiecki

KKP zrzesza wszystkich aktywnych paralotniarzy z okolic i wielu wybitnych pilotów z Polski. Przy klubie istnieją trzy sekcje sportowe: typowo zawodnicza – Pro-Paragliding Team oraz dwie amatorskie, zaangażowane w rywalizację przelotową – Karkonosze Team oraz K2 Paragliding Team.


 

Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiania” – Oddział w Kowarach
Pl. Franciszkański 1
58-530 Kowary

Władze:
Przewodnicząca – Regina Wrona
Wicerzewodnicząca – Helena Kołodziej
Skarbnik – Stanisław Stanek
Sekretarz – Genowefa Łągiewka
Członek Zarządu – Barbara Lisicka
Organizacja współkształtująca rzeczywistość polską i przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Stowarzyszenie wypełnia swoją misję w sferze kultury i edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności.


 

Klub Sportowy FUNAKOSHI SHOTOKAN KARATE
ul. 1 Maja 1
58-530 Kowary

Władze Klubu:
Prezes –Ryszard Dwornik
V-ce prezes – Krzysztof Chlebowski
Sekretarz – Tadeusz Mateńko
Skarbnik – Ewa Kowalska
Członek – Roman Wolak

Strona www: www.shotokan-kowary.pl

Cel działalności: Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

 


 

Kowarski Klub Seniora
ul. 1 Maja 1
58-530 Kowary

Władze:
Prezes – Krystyna Ratajska

Aktywizacja seniorów kowarskich.

 


Liga Obrony Kraju – Koło Kowary
ul. 1 Maja 1
58-530 Kowary

Główne cele:
Działalność Koła opiera się na wartościach patriotyczno-obronnych naszego kraju, wynikających z założeń statutowych LOK-u.
Koło LOK Kowary prowadzi zajęcia szkoleniowe w zakresie strzelectwa sportowo-rekreacyjnego. Posiada własną kadrę instruktorską i sędziowską. Bierze udział w zawodach strzeleckich organizowanych na szczeblu rejonu, województwa i kraju.


 

Miejski Klub Sportowy “OLIMPIA” Kowary
ul. 1 Maja 1
58-530 Kowary

http://www.olimpia-kowary.pl/
Władze:

Prezes Zarządu – Artur Wrona

Wiceprezes – Mieczysław Krasny

Skarbnik – Marcin Szujewski

Główne cele:
Propagowanie, organizowanie i rozwijanie sportu oraz stworzenie swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania kultury fizycznej i turystyki. Stowarzyszenie organizuje sekcje sportowe w różnych dyscyplinach sportu, prowadzi i organizuje szkolenia sportowe, propaguje wśród młodzieży i społeczeństwa Kowar sportu i turystyki, zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania wychowania fizycznego, sportu i turystyki.


 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach
58-530 Kowary
ul. Zamkowa 2 A

Władze:
Prezes – Mirosław Oleksy

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną.

 


 

Polski Komitet Pomocy Społecznej
ul. 1 Maja 1
58-530 Kowary

Władze:
Prezes Zarządu –

Działalność statutowa:
– Pomoc osobom skrajnie ubogim
– Zorganizowana dystrybucja darów rzeczowych, odzieży i żywności


 

Polski Związek Działkowców
P.O.D. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Przyjaźń”
ul. 1 Maja 1
58-530 Kowary

Biuro Zarządu czynne:
Wtorek w godz.  15.00-17.00

Władze:
Prezes Zarządu – Janusz Gulak
Wiceprezes Zarządu – Jarosław Gaj
Sekretarz Zarządu – Grażyna Motylska

Działalność statutowa:
– Ochrona środowiska przyrodniczego, ogrodów miejskich
– Propagowanie pozytywnych efektów odżywiania sie ekologicznymi płodami rolnymi (działkowymi)
– Inicjowanie i współdziałanie w prowadzeniu badań z zakresu ogrodnictwa oraz ochrony środowiska i wdrażanie ich wyników w działalności Związku


 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Nr 3
ul. 1 Maja 1
58-530 Kowary

Kontakt:
czwartek godz. 10.00 – 13.00

Władze:
Przewodniczący – Leokadia Sienkiewicz
Skarbnik – Mirosława Mazurak

Działalność statutowa:
– Pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym


 

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – Sekcja Kowary
KLUB “DOBRY LOT”
ul. Ogrodowa 11
58-530 Kowary

Działalność statutowa:
Ochrona i opieka nad zwierzętami, zrzeszanie hodowców gołębi pocztowych, organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji.

Władze:
Prezes – Marek Pichnar


Społeczny Komitet Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc – STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Sanatoryjna 27
58-530 Kowary
tel.: 75 64 58 866

Władze:
Prezes – Teresa Grzegorczyk-Skibińska

Działalność statutowa:
– Organizowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do podniesienia stanu zdrowotności społeczeństwa.


 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło w Kowarach
ul. 1 Maja 1
58-530 Kowary
tel.: brak

Zrzeszanie emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy warunków socjalno-bytowych oraz organizowania i uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym swego środowiska i kraju.


 

Stowarzyszenie “EUROJEDYNKA” w Kowarach
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Staszica 16
58-530 Kowary

Władze:
Prezes – Tomasz Stasiak

Wspieranie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach w przygotowaniu uczniów do uczestnictwa w życiu Europy. Wspieranie statutowej działalności Szkoły. Promowanie szkoły.


 

STOWARZYSZENIE PRZYJAZNA TRÓJKA
58-530 Kowary ul. 1 Maja 72
tel: 75 718 21 42, e-mail Przyjazna Trójka
NIP 611-276-34-04 REGON 36315933400000 KRS 0000589531
KONTO: 05203000451110000004198660
http://atremix.wixsite.com/przyjaznatrojka

Władze Stowarzyszenia:

Prezes – Piotr Masztakowski
Wiceprezes – Karolina Marcinik
Członek Zarządu – Edyta Wojterek – Kuszyńska
Członek Zarządu – Janina Kosowska
Członek Zarządu – Ewa Zagrobelna
Członek Zarządu – Karolina Śmiałek

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej, pomoc dzieciom szczególnie uzdolnionym; dzieciom niepełnosprawnym i mniejszościom etnicznym.


Stowarzyszenie Matek Samotnych ,,SAMMA” w Kowarach
ul. Dworcowa 9/3
58-530 Kowary
tel.: 75 61 51 62

Udzielenie pomocy osobą zagrożonym likwidacją funduszu alimentacyjnego
Podjęcie działań w celu przygotowania inicjatywy obywatelskiej projektu ustawy
o funduszu alimentacyjnym.


 

Stowarzyszenie Miłośników Kowar
ul. Górnicza 1
58-530 Kowary
www.smk-kowary.pl

Władze:
Przewodniczący – Gabriela Kolaszt
Wiceprzewodniczący – Jerzy Wroński
Sekretarz – Halina Młodkowska
Skarbnik – Ireneusz Kwiatosz

Główne cele:
Propagowanie miasta Kowar w kraju i poza jego granicami, w tym walorów turystycznych i krajobrazowych Kowar i okolic, a także jego historii, współudział w pracach związanych z ochroną środowiska, w tym ochroną wód, powietrza, ziemi i krajobrazu, współpraca z polskimi miejscowościami w kraju i za granicą, współpraca z władzami miasta i innymi organizacjami w sprawach dot. problemów ekologicznych, zagospodarowania przestrzennego miasta, prowadzenie działalności wydawniczej, zorganizowanie i prowadzenie ośrodka tradycji będącego zaczątkiem muzeum miejskiego.


 

Stowarzyszenie Miłośników Sportu Kowary
ul. 1 Maja 72
58-530 Kowary
tel.: 75 761 50 60
www.sms-kowary.neostrada.pl

Władze:
Prezes – Patryk Hobgarski
I Zastępca Prezesa – Robert Oskulski
II Zastępca Prezesa – Henryk Maniecki
Sekretarz -Anna Marglarczyk
Skarbnik – Tadeusz Sadowski

Główne cele:
Celem Stowarzyszenia jest stworzenie możliwości wszechstronnego oraz harmonijnego rozwoju sprawności fizycznej i sfery osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych

 


Stowarzyszenie Sportowo-Społeczno-Kulturalne „PRO KOWARY”
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary

Władze:
Prezes – Wanda Więckowska

Prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz rozwoju Miasta Kowary i jego społeczności lokalnej, promowania walorów turystycznych oraz historii Miasta Kowary, a także propagowania ekorozwoju, ochrony przyrody, klimatu oraz zdrowego stylu życia.


 

Stowarzyszenie Romów w Kowarach
ul. Waryńskiego 8/2
58-530 Kowary

Władze:
Prezes – Bronisław Suchy

Tworzenie warunków pełniejszego uczestnictwa Romów w życiu społecznym i kulturalnym. Kultywowanie tradycji i kultury Romów.


 

Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego “RETURN” w Kowarach
ul. 1 Maja 1
58-530 Kowary

www.return-kowary.like.pl

Władze:
Prezes Zarządu – Zbigniew Kozik

Główne cele:
Propagowanie, organizowanie i rozwijanie tenisa ziemnego.


 

Stowarzyszenie Wędkarskie “ALTERNATYWA” w Kowarach
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary

 

Władze:
Prezes – Czesław Droszczak
Główne cele: Działalność hobbystyczna – wędkarstwo.


 

Towarzystwo Polsko – Austriackie, Oddział w Kowarach
ul. Szkolna 2
58-530 Kowary
tel.: 75 761 31 64

Główne cele:
Prowadzenie działalności na rzecz pogłębienia przyjaznych stosunków polsko – austriackich oraz rozwoju współpracy gospodarczej, kulturalnej, naukowo – technicznej, sportowo – turystycznej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Austrii. Zaznajamianie społeczeństwa polskiego z życiem społeczeństwa Austrii, jej historią, sztuka i kulturą oraz osiągnięciami społeczno-gospodarczymi.


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Kowarach
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary
www.tpd.kowary.pl

Władze:
Przewodnicząca – Aneta Jeny

Działalność statutowa:
– Pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym
– Działalność wspomagająca rodziny

 


Związek Sybiraków – Koło w Kowarach
ul.1 Maja 1a
58-530 Kowary

Prezes Koła – Mirosława Mazurak

Cele:
Reprezentowanie i obrona interesów swoich członków, a zwłaszcza uzyskiwanie dla nich praw, takich jak: odszkodowania, renty, emerytury, uprawnienia zdrowotne, kombatanckie itp.
Prowadzenie działalności charytatywnej.
Świadczenie pomocy swoim członkom oraz Polakom zamieszkałym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie przebywającym na terenie byłego ZSRR.


Fundacja Slow City
ul.1 Maja 1a
58-530 Kowary

Prezes: Mirosław Kanecki
Wiceprezes: Dariusz Kaliński

Cele:

Aktywizacja społeczności lokalnej, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, budowanie i wspieranie idei slow city – tworzenie jak najlepszych warunków do dobrego życia w małych miastach w harmonii z przyrodą, w oparciu o najnowsze technologie, badania, eksperymentowanie i wprowadzanie rozwiązań dotyczących organizacji miasta.

 Jeżeli działacie na terenie miasta Kowary a Państwa organizacji nie ma w naszym internetowym spisie prosimy o kontakt:
Urząd Miejski w Kowarach
ul. 1 Maja 1a, 58-540 Kowary, IT
tel. 75 718 24 89, 75 64 39 229

Skip to content