Kiermasz Książki

Smiley face

 

Regulamin Kiermaszu Książki.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Organizatorem kiermaszu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach z siedzibą przy ulicy Szkolnej 2 w Kowarach.
 3. Miejsce Kiermaszu: teren przy muszli koncertowej Wł. II Jagiellończyka oraz przy ul. Dworcowej.
 4. Impreza ma charakter jednorazowy, odbywa się w dniu 3 września 2023 roku od godziny 11.00 do godziny 17.00 .
 5. Kiermasz skierowany jest do wszystkich uczestników festynu „Kowarskie Stragany. Kolej na wrzesień” zorganizowanego przez Urząd Miasta Kowary.
 6. Informacja o Kiermaszu będzie przekazywana bezpośrednio czytelnikom, zostanie ogłoszona za pośrednictwem plakatów, ulotek, jak również zostanie zamieszczona na profilu FB.
 7. SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O KIERMASZU
 8. Celem Kiermaszu jest popularyzacja książki, czytania i biblioteki w przestrzeni miejskiej oraz zbiórka funduszy na nowe książki do MBP w Kowarach i jej Filii.
 9. W ramach Kiermaszu prowadzona jest sprzedaż książek używanych, wycofanych ze stanu Biblioteki.
 10. W czasie Kiermaszu nie będą przyjmowane dary. Uczestnicy nie mogą dokonywać samodzielnie sprzedaży lub wymiany książek z innymi uczestnikami Kiermaszu.
 11. Nie będzie prowadzona sprzedaż hurtowa. Nie prowadzimy handlu wymiennego.
 12. Biblioteka nie prowadzi wykazu książek przeznaczonych do sprzedaży.
 13. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny jak i treści przeznaczonych do sprzedaży książek. Biblioteka nie udziela gwarancji na sprzedawane książki.
 14. Zakupiony towar nie podlega zwrotowi.
 15. Cena może podlegać negocjacjom z klientem. Kwota sprzedaży jednostkowej pozycji będzie nie mniejsza niż 1 zł i nie większa niż 10 zł.
 16. Uczestnictwo w Kiermaszu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 • ROZLICZENIE FINANSOWE
 1. Płatność za materiały biblioteczne będzie przyjmowana w momencie sprzedaży wyłącznie gotówką.
 2. Dowodem zakupu będzie pokwitowanie wpłaty tytułem: wpłaty na zakup nowości – kiermasz książki.
 3. Całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na zakup nowości książkowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach i jej Filii.
 4. W poniedziałek 04.09.2023 nastąpi komisyjne przeliczenie wpłat w obecności pracowników Biblioteki: Danuty Bunij, Katarzyny Matusiak, Joanny Kozłowskiej. Komisja po przeliczeniu kwoty sporządzi protokół zgodny z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Kiermaszu Książki.
 5. Zebrana kwota zostanie wpłacona na konto Biblioteki w Banku PKO jako przychód własny.
Skip to content