24 lipca 2019

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 – edycja 2019

Uprzejmie informujemy, że złożony przez Gminę Kowary na początku stycznia 2019r. projekt pn. „Bezpieczne i nowoczesne przejścia dla pieszych dedykowane mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Miasta Kowary” otrzymał rekomendację Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Projekt został złożony w konkursie w ramach programu MSWiA „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na rok 2019 – Cel szczegółowy główny nr 2 – Bezpieczne przejścia dla pieszych.

 

Zakładanym głównym celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa pieszych na przejściach i skrzyżowaniach, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Cel zostanie osiągnięty poprzez wykonanie 2 nowoczesnych, widocznych i bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Kowary.

Pierwsze przejście dla pieszych będzie zlokalizowane przy al. Wolności w Kowarach. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych zaplanowano zastosowanie następujących rozwiązań: oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu (np. spowalniacze wyspowe), właściwe oświetlenie przejścia. Przejście będzie zlokalizowane w odległości ok. 260 m od Urzędu Pocztowego przy ul. Pocztowej 11 w Kowarach, ok. 250 m od siedziby Nadleśnictwa Śnieżka przy ul. Leśnej 4a w Kowarach, ok. 450 m od Domu Pomocy Społecznej mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego 38 w Kowarach. Zidentyfikowane problemy i analiza zagrożeń w rejonie przejścia: nadmierna prędkość kierujących, stwarzanie zagrożenia dla osób starszych udających się do Domu Pomocy Społecznej oraz dla innych mieszkańców Kowar i turystów udających się do centrum miasta, Urzędu Pocztowego czy Nadleśnictwa Śnieżka.

Drugie przejście dla pieszych będzie znajdowało zaraz przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. 1 Maja 72  w Kowarach (przejście będzie zlokalizowane w odległości ok. 4 m od wejścia głównego do szkoły). W niedalekiej odległości znajduje się również Kościół Parafialny przy pl. Franciszkańskim w Kowarach  (ok. 190 m od przejścia dla pieszych), Kancelaria Parafialna i Klasztor Ojców Franciszkanów przy pl. Franciszkańskim 1 w Kowarach  (ok. 140 m od przejścia dla pieszych), PKO Bank Polski przy ul. Ogrodowej 54 w Kowarach (ok. 210 m od przejścia dla pieszych), Targowisko Miejskie przy ulicy Ogrodowej w Kowarach (ok. 280 m od przejścia dla pieszych). Zidentyfikowane problemy i analiza zagrożeń w rejonie w/w przejścia dla pieszych: zagrożenie bezpieczeństwa dla zdrowia i życia dzieci szkolnych przez kierujących, niedostosowanie prędkości kierowców, stwarzanie zagrożenia dla wszystkich mieszkańców i turystów. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych zaplanowano zastosowanie następujących rozwiązań: oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu (np. spowalniacze wyspowe), właściwe oświetlenie przejścia.

W ramach projektu „Bezpieczne i nowoczesne przejścia dla pieszych dedykowane mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Miasta Kowary” będą przeprowadzone również działania miękkie propagujące projekt i służące zwiększeniu świadomości mieszkańców Gminy Kowary i turystów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, należą do nich:

– zakup opasek odblaskowych na rękę – 4 tys. szt. Opaski z numerami alarmowymi np.: Policja – 997, Straż Pożarna – 998, GOPR – 985, Pogotowie Ratunkowe – 999, europejski numer alarmowy – 112.

– szeroka promocja projektu, założeń programu i oraz zastosowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa ruchu i porządku publicznego.  Promocja w regionalnej telewizji internetowej lokalnej gazecie, w mediach społecznościowych oraz w trakcie mszy w Kościele Parafialnym.

W realizację projektu włączone zostaną podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo i  zastosowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu promocję właściwych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ogólnie porządku publicznego np. na drodze, w biurze, w górach, czy na szlakach turystycznych, nalezą do nich: Komisariat Policji w Kowarach, Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze – Wydział Ruchu Drogowego, Straż Miejska w Jeleniej Górze, Grupa Karkonoska GOPR w Jeleniej Górze, Straż Leśna w Kowarach, Miejska Służba Ratownicza w Kowarach.

Projekt „Bezpieczne i nowoczesne przejścia dla pieszych dedykowane mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Miasta Kowary” został dofinansowany w 2019 roku z rządowego  „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Relacja z III Biegu do św. Anny – Razem Bezpieczniej

 

Relacja z Kolarskiego Wjazdu i Biegu Górskiego Kowary – Okraj edycja 2019 – Razem Bezpieczniej

 

Relacja z V Marszu po zdrowie – Razem Bezpieczniej

 

Relacja z Jesiennego Festynu Trójki – Razem Bezpieczniej