4 marca 2021

Współpraca generacji Kowar i Vrchlabi

 

Współpraca generacji Kowar i Vrchlabi”

Nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002715

Projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Miejska Kowary; partnerem projektu jest miasto Vrchlabi.
Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (SP 1 i SP 3 w Kowarach) i licealnych (ZSO w Kowarach), nauczycieli oraz seniorów z miasta Kowary oraz do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz seniorów z miasta Vrchlabi. Uczestnicy projektu zdobędą nowe umiejętności, wiedzę, doświadczenie i nawiążą nowe zagraniczne znajomości. Czas trwania projektu: 05.2021 r. – 04.2022 r.

I. Geneza projektu

Dotychczasowe wspólne projekty realizowane przez oba miasta partnerskie Kowary i Vrchlabi: “Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice”, “Kowary i Vrchlabi wspierają wysportowane dzieci” czy „Widziane obiektywem, przebyte szlakiem, wspólnie zatańczone a na koniec wyrzeźbione” wpłynęły na rozbudzenie w dzieciach zainteresowania i chęci zawierania przyjaźni z kolegami i koleżankami z innego kraju, rozwinęły w uczniach nowe umiejętności graficzne, plastyczne, fotograficzne i sportowe. Pozwoliły na zawarcie nowych znajomości i przyjaźni, na wymianę doświadczeń kadry pedagogicznej z obu krajów ale przede wszystkim wpłynęły na rozwój nowych umiejętności i kompetencji uczniów. Dotychczasowa doskonała współpraca obu miast a w szczególności szkół partnerskich jest podstawą do kolejnego wniosku.

Projekt “Współpraca generacji Kowar i Vrchlabi” jest kontynuacją wcześniejszych edukacyjnych projektów partnerskich, łączy w sobie zarówno zajęcia i spotkania dla wszystkich pokoleń: dzieci, młodzieży i seniorów. Dzięki temu pozwoli kontynuować i rozwijać dotychczasowe przyjaźnie, doświadczenia i umiejętności ale także wpłynie na rozwój nowych znajomości, umiejętności i doświadczeń zdobytych przez uczestników projektu. Projekt pozwoli na jeszcze lepsze poznanie zabytków i atrakcji turystycznych sąsiedniego kraju, planowane wycieczki 1-dniowe i 2-dniowe umożliwią uczniom szczególnie z miasta Vrchlabi poznanie Karkonoszy i Rudaw Janowickich po polskiej stronie a uczniów z Polski zachęci do przemierzania szlaków po czeskiej stronie Karkonoszy. Zaplanowano także wycieczkę dla Seniorów z Kowarskiego Edukacyjnego Klubu Seniora oraz z Vrchlabi po Dolinie Pałaców i Ogrodów. Warsztaty fotograficzne umożliwią zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń. Zdobyte umiejętności, które będą później przez szkoły kontynuowane, mogą przerodzić się u uczniów w zamiłowania lub nawet pasję. W ramach projektu będzie także możliwość uczestniczenia w kursie nauki języka czeskiego, zorganizowane zostaną zajęcia z Literatury i sztuk plastycznych w Karkonoszach. Uczestnicy projektu z Kowar będą mieli okazję wziąć udział w zajęciach organizowanych przez partnera czeskiego. Po zakończonym projekcie zorganizowana zostanie wystawa fotografii wykonanych przez uczestników warsztatów fotograficznych, będą mogły być podziwiane poprzez mieszkańców i turystów zwiedzających oba miasta partnerskie. Powstanie także polsko-czeski kalendarz, w którym także zostaną wykorzystane fotografie wykonane w trakcie warsztatów w ramach projektu oraz powstanie Almanach z prac uczestników zajęć o literaturze i sztukach plastycznych Karkonoszy. Finansowe pokrycie trwałości projektu zostanie uwzględnione w budżecie wnioskodawcy. Obaj partnerzy projektu zarówno miasto Kowary i Vrchlabi mają na celu utrzymanie oraz rozwój współpracy między wszystkimi uczestnikami projektu.

II. Cel projektu

Celem projektu jest umożliwienie dzieciom, uczniom, nauczycielom i seniorom zdobywania nowych umiejętności, wiedzy i doświadczeń wspólnie z czeskimi przyjaciółmi, rozwijanie przez uczniów kowarskich i vrchlabskich szkół nowych umiejętności i kompetencji oraz zapoczątkowanie współpracy pokolenia seniorów. Wspólne spotkania oferują szeroki wachlarz ciekawych zajęć i dają możliwość nawiązywania nowych znajomości. Celem projektu partnerskiego jest wspólne powiązanie współpracy w obszarach, które nie zostały jeszcze uwzględnione, m.in. nauka języka czeskiego po stronie polskiej i języka polskiego po stronie czeskiej, geologia, literatura i sztuki plastyczne w Karkonoszach, zwiedzanie Muzeum Tajemnic Karkonoszy oraz kopalni po polskiej stronie Karkonoszy oraz robotyka i gra szyfrująca po czeskiej stronie. Projekt zakończą wspólne wystawy fotograficzne w Kowarach i Vrchlabi.

III. Opis projektu

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Szybki kurs języka czeskiego z wykładami o historii, rzeczywistości i osobliwościach w Czechach dla uczestników z Polski.

2. Dwudniowa wycieczka: Odkrywanie tajemnic geologiczno-krajoznawczych Karkonoszy i Rudaw Janowickich dla uczniów i opiekunów z Kowar i Vrchlabi.

3. Spotkanie fotografów w Kowarach – zajęcia fotograficzne dla uczniów z Kowar i Vrchlabi. Zorganizowana zostanie również wystawa fotografii wykonanych przez uczestników w czasie warsztatów fotograficznych w Kowarach i Vrchlabi.

4. Spotkanie seniorów w Kowarach ze zwiedzaniem Doliny Pałaców i Ogrodów dla seniorów z Kowar
i Vrchlabi.

5. Poznanie tajemnic Karkonoszy i świata Ducha Gór – w spotkaniu uczestniczyć będą uczniowie z Vrchlabi i z Kowar z opiekunami.

6. Zajęcia z literatury i sztuk plastycznych w Karkonoszach. W zajęciach uczestniczyć będą uczniowie z Vrchlabi i Kowar z opiekunami.

Planuje się 4 jednodniowe wyjazdy uczniów z kowarskich szkół na zajęcia zorganizowane przez partnera czeskiego we Vrchlabi: Zajęcia z robotyki – dyscypliny techniczne; Warsztaty fotografii we Vrchlabi; Zajęcia z szyfrowania za pomocą Vivaldi oraz Zajęcia z literatury i sztuk plastycznych w Karkonoszach. Zaplanowano także wycieczkę 2-dniową dla uczniów z Kowar i Vrchlabi: Wycieczka geologiczna do Karkonoszy; jeden wyjazd na spotkanie zorganizowane przez partnera czeskiego we Vrchlabi dla seniorów. Dodatkowo zorganizowany zostanie wyjazd do Vrchlabi na wspólne kolędowanie oraz wystawę fotografii wykonanych przez uczestników warsztatów fotograficznych.

IV. Koszty i dofinansowanie

Koszt całkowity projektu: 17 076,66 euro
Dofinansowanie EFRR 85%: 14 515,16 euro

Budżet państwa 5%: 853,83 euro

Gmina Miejska Kowary 10%: 1 707,67 euro

 

Skip to content