18 września 2017

Vrchlabi i Kowary wspierają wysportowane dzieci

Uprzejmie informujemy o dofinansowaniu projektu pn.”Vrchlabi i Kowary wspierają wysportowane dzieci”. Projekt będzie polegał na współpracy instytucjonalnej, integracji i wzmacnianiu partnerstwa polsko-czeskiego uczniów i nauczycieli trzech kowarskich szkół (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach,  Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum w Kowarach) z nauczycielami i uczniami vrchlabskiej Szkoły Podstawowej (nám. Míru 283 Vrchlabí). Partnerami i wnioskodawcami projektu są Gmina Miejska Kowary oraz Miasto Vrchlabi.

Realizując wspólny projekt pn. “Vrchlabi i Kowary wspierają wysportowane dzieci” pragniemy zbudować trwałe fundamenty współpracy pomiędzy szkołami w miastach partnerskich. Istotą dotychczasowych kontaktów były krótkie wizyty 3-4 razy w roku dzieci i młodzieży z kowarskich i vrchlabskich szkół. Krótkie wizyty nie pozwoliły zrealizować celu głównego, jaki został zaplanowany, a była nim integracja dzieci i szkół z Kowar i Vrchlabi, lepsze poznanie się i  przełamanie bariery językowej. Dzięki projektowi będziemy mogli wzmocnić zakres współpracy naszych szkół, wymienić doświadczenia z zakresu edukacji sportowej z partnerem czeskim, a przy okazji promować aktywny wypoczynek, zasady gry fair play oraz zapoznać uczestników projektu z atrakcjami turystycznymi obu miast partnerskich. Dzięki projektowi zarówno dzieci jak i dorośli będą mieli okazję przełamać barierę językową, poznać zwyczaje i kulturę sąsiadów i wzmocnić partnerskie więzi. “Vrchlabi i Kowary wspierają wysportowane dzieci” jest projektem komplementarnym przygotowanym przez Gminę Kowary, w odpowiedzi na propozycję projektu partnera czeskiego.

Projekt zakłada 8 sportowych spotkań partnerskich z udziałem polskich i czeskich dzieci. 5 spotkań zorganizuje czeski partner w ramach komplementarnego projektu, a 3 spotkania zorganizuje każda z kowarskich szkół z pomocą Gminy Miejskiej w Kowarach:

Za nami 1 dniowe spotkanie pn. Karkonoskie szkolne sportowe gry – Vrchlabí, które odbyło się 26 września 2017r. Organizatorem spotkania był partner komplementarnego projektu czyli Zakladni skola, nam. Miru 283, Vrchlabi oraz Miasto Vrchlabi. Ideą spotkania były rozgrywki sportowe w lekkiej atletyce tj. np. skok w dal, skok wzwyż, sztafeta, bieg na 60 m i inne konkurencje.  Zapraszamy do krótkiej fotorelacji zdjęciowej:


W dniu 6 grudnia 2017 w Kowarach odbyło się 1 dniowe spotkanie pn. Mikołajkowy turniej sportowy w Kowarach. Organizatorami wydarzenia była SP1 w Kowarach oraz Gmina Miejska Kowary. W ramach projektu, zakupiony został również sprzęt sportowy niezbędny do realizacji wydarzenia (np. piłki do koszykówki, piłki do siatkówki, piłki do skakania, kije nordic walking i inne ) oraz medale pamiątkowe dla każdego uczestnika. Wszystkie dzieci miały zapewniony posiłek (śniadanie i obiad). Zapraszamy do krótkiej fotorelacji zdjęciowej:


W dniach 05-07 marca 2018 odbyło się 3 dniowe spotkanie pn. Zimowe sporty zorganizowane we Vrchlabi, organizowane przez partnera komplementarnego projektu czyli Zakladni skola, nam. Miru 283, Vrchlabi i Miasto Vrchlabi.  O ile jazda na nartach zjazdowych zorganizowana w trakcie wymiany partnerskiej, to coraz bardziej powszechny i lubiany wśród Kowarzan sport, o tyle nowością dla dzieci polskich i ich opiekunów była nauka jazdy na łyżwach, poznawanie tajników hokeja na lodzie i biatlonu, jazda na nartach biegowych a potem udział w zawodach. W programie oprócz treningów, zawodów i konkurencji zaplanowano także czesko-polskie wieczorki dla dzieci i opiekunów. Zapraszamy do krótkiej fotorelacji zdjęciowej, foto: Zdenek Horak.


W dniu 21 kwietnia 2018r. w Kowarach został zorganizowany “Wiosenny bieg bez granic”. Organizatorem zawodów były: SP3 w Kowarach oraz Gmina Kowary. W ramach projektu zakupiony został również sprzęt nagłaśniający i barierki ogrodzeniowe przenośne oraz medale pamiątkowe dla każdego uczestnika. Wszystkie dzieci miały zapewniony posiłek (posiłek regeneracyjny i obiad). Intencją spotkania była maksymalna integracja dzieci i kadry pedagogicznej z Polski i Czech we wspólnym bieganiu. Zapraszamy do krótkiej fotorelacji zdjęciowej, foto: Janina Kosowska


W dniu 26 kwietnia 2018 r. odbyła się 1 dniowa wymiana sportowa pn. “Puchar Starosty we Vrchabi”, organizatorem spotkania był partner komplementarnego projektu czyli Zakladni skola, nam. Miru 283, Vrchlabi oraz Miasto Vrchlabi. Ideą spotkania były rozgrywki sportowe w lekkiej atletyce tj. np. skok w dal, skok wzwyż, sztafeta, bieg na 60 m. Zapraszamy do krótkiej fotorelacji zdjęciowej, foto: Zdenek Horak.


W dniu 10 maja 2018 r. odbyło się 1 dniowe spotkanie pn. Puchar dyrektora szkoły we Vrchabi. Organizatorem spotkania  będzie partner komplementarnego projektu czyli Zakladni skola, nam. Miru 283, Vrchlabi oraz Miasto Vrchlabi. Ideą spotkania były rozgrywki sportowe w lekkiej atletyce tj. np. skok w dal, skok wzwyż, sztafeta, bieg na 60 m, pchnięcie kulą. Zapraszamy do krótkiej fotorelacji zdjęciowej, foto: Zdenek Horak.


Za nami czesko-polskie spotkanie pn. Dzień sportu w Lemie, zorganizowane w dniu 10.06.2018r., wymianie sportowej towarzyszył festyn rodzinny “Lemowisko”. Organizatorem spotkania był Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach oraz Gmina Kowary. W ramach projektu rozegrano międzynarodowy mecz piłki siatkowej i piłki nożnej, zorganizowano również liczne gry i zabawy sportowe, tańce integracyjne, czy przejażdżki konne. Zakupiony został również sprzęt sportowy dla ZSO w Kowarach niezbędny do realizacji wydarzenia typu piłki, kije nordic walking, skakanki i inne oraz medale i puchary dla uczestników spotkania. Zapraszamy do krótkiej fotorelacji zdjęciowej, foto: Tomasz Raczyński.


Za nami ostatnie, ósme spotkanie pn. Obóz sportowy, który odbył się po czeskiej stronie granicy w miejscowości Ostružno u Jičína w dniach 11-14.06.2018r. Organizatorem spotkania był partner komplementarnego projektu czyli Zakladni skola, nam. Miru 283, Vrchlabi oraz Miasto Vrchlabi. W ramach spotkania organizatorzy przygotowali szereg atrakcji dla młodzieży z Polski i Czech tj. np: biegi na orientację, podstawy wspinaczki górskiej, pływanie na pontonach, strzelanie z łuku i wiele innych ciekawych zajęć. Zapraszamy do krótkiej fotorelacji zdjęciowej, foto: Grzegorz Schmidt


Całkowita wartość dofinansowania: 9074,47 Euro (ok. 38 112,00 zł)

Dofinansowanie EFRR 85 % – 7713,29 Euro (ok. 32 396,00 zł)

Dofinansowanie Budżet Państwa 5% – 454,00 Euro (ok 1905,00 zł)

Wkład Gminy Miejskiej Kowary – 10% – 907,45 Euro (ok. 3 811,00 zł)

Termin Realizacji projektu: 09.2017 – 07.2018

Realizacja projektu: Referat Rozwoju Lokalnego UM Kowary

Projekt pn. .”Vrchlabi i Kowary wspierają wysportowane dzieci” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Skip to content