13 czerwca 2018

19.06.2018

19.06.2018 roku odbył się wernisaż wystawy prac powstałych w ramach dwóch projektów partnerskich: “Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach oraz projektu „Umění je radost – výtvarný projekt dětí z měst Kowary a Vrchlabí“ realizowanego przez Základní umělecká škola Karla Halíře Vrchlabí. Projekty realizowane były równolegle w okresie od 03.01.2018 do 30.06.2018 przez uczniów z obu szkół. Wystawa prezentuje prace powstałe w ramach obu projektów. Mali artyści wykonywali swoje prace technikami: linorytu, linorytu barwnego na płytę traconą, gipsorytu, suchej igły oraz drzeworytu.

Do końca lipca wystawę można oglądać we Vrchlabi, natomiast w sierpniu powróci do Kowar i stanowić będzie stałą ekspozycję w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka.