22 lutego 2018

17.02.2018 linoryt Vrchlabi

17.02.2018 w Základní umělecká škola Karla Halíře we Vrchlabí odbyły się drugie zajęcia z technik linorytu w ramach realizowanego projektu „Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice”. Zajęcia prowadzone były w pracowni plastycznej szkoły przez Panią Pavilnę Stanglerovą. W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze szkoły partnerskiej z Kowar.