22 lutego 2018

13.01.2018 – linoryt Kowary

13.01.2018 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka odbyły się pierwsze zajęcia z technik linorytu. Zajęcia prowadzone były w pracowni plastycznej szkoły przez dyplomowanego nauczyciela plastyki Panią Lidię Knap. W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze szkoły partnerskiej z Vrchlabi. Pani Lidia Knap podczas zajęć przybliżyła dzieciom sylwetkę patrona i zapoznała z technikami graficznymi a szczególnie z techniką linorytu, którą uprawiał patron szkoły.

Zajęcia z techniki linorytu barwnego na płytę „traconą” poprowadziła Pani Krystyna Matusiak. Artystka posiada duży dorobek artystyczny z zakresu malarstwa i grafiki, szczególnie grafiki barwnej. Uczestnicy zajęć zapoznani zostali z tzw. linorytem barwnym na płytę “traconą”. W tej metodzie, zwanej metodą Picasso, dzieci wykonają linoryt barwny, używając do tego tylko jednej płyty linoleum. Technika ta polega na wycinaniu najpierw partii, które są całkiem białe, po partie jasne, do coraz ciemniejszych.