13 czerwca 2018

12.06.2018

12.06.2018 W Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach odbył się wernisaż wystawy “być jak Gielniak”. Wystawa przedstawia prace uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach oraz Základní umělecká škola Karla Halíře z Vrchlabí, wykonywane w ramach projektu “Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice” pod okiem kowarskich artystów grafików: Pani Krystyny Matusiak, Pani Lidii Knap oraz Pana Jerzego Jakubowa. Prace wykonywane były techniką linorytu, linorytu barwnego na płytę traconą, gipsorytu, drzeworytu i metodą suchej igły.

Do 18.06.2018 wystawę można oglądać w kowarskim MOK a od 19.06.2018 do 10.07.2018 w Urzędzie Miejskim we Vrchlabi.

Serdecznie zapraszamy