13 czerwca 2018

11.01.2018 r.

11.01.2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka rozpoczęły się zajęcia realizowane w ramach projektu „Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice”. Projekt realizowany jest w partnerstwie Základní umělecká škola Karla Halíře Vrchlabí.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach przez szereg lat brali udział w wielu konkursach plastycznych a szczególnie konkursach graficznych, w których uzyskiwali nagrody i wyróżnienia.

Nauczycielka prowadząca zajęcia z dziećmi w kowarskiej szkole, stara się stale urozmaicać i rozwijać tematy zajęć. Dlatego zrodził się pomysł wspólnego projektu ze szkołą artystyczną z Vrchlabi. Szkoła z Vrchlabi posiada prasę do grafiki, prowadzi zajęcia z linorytu oraz wile innych atrakcyjnych dla dzieci z Polski zajęć. Nie prowadzi natomiast zajęć z drzeworytu, metody suchej igły i gipsorytu. Zaplanowane w ramach projektu działania są bardzo atrakcyjne dla obu grup dzieci i wzajemnie się uzupełniają. Dodatkowym atutem jest możliwość kontynuacji przez dzieci z Czech zapoczątkowanych w Kowarach zajęć, gdyż szkoła z Vrchlabi posiada zarówno zaplecze w kadrze pedagogicznej jak i w pełni wyposażony warsztat plastyczno/linorytniczy. Natomiast zajęcia w Kowarach umożliwią dzieciom z Czech poznanie zupełnie dla nich nowych technik – drzeworytu suchej igły i gipsorytu. Stworzą również możliwość zapoznania ze sprzętem i narzędziami służącymi drzeworytnikowi. Dla dzieci polskich i czeskich zajęcia realizowane w projekcie wniosą coś zupełnie nowego do dotychczasowej oferty edukacyjnej jaką otrzymywały w swoich szkołach. W konsekwencji mały artysta uczestniczący w zajęciach zorganizowanych w Polsce i Czechach otrzyma kompleksowe wykształcenie w zakresie grafiki artystycznej.

11.01.2018 uczniowie z klas 5,6 i 7 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka uczestniczyli w Muzeum Karkonoskim w lekcji poświęconej życiu i twórczości mistrza linorytu. Uczestnicy lekcji poznali biografie artysty – wybitnego polskiego grafika, który przez lata związany był z sanatorium “Bukowiec” w Kowarach. Uczniowie poznali najważniejsze dzieła Józefa Gielniaka oraz zapoznani zostali z techniką linorytu. Prelekcja wykorzystywała prezentację multimedialną oraz stanowiła okazję do zapoznania z wybranymi eksponatami, m.in. narzędziami pracy oraz płytami linorytniczymi.