17 kwietnia 2020

Odkrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko-polskiego pogranicza

Odkrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko-polskiego pogranicza

Plakat projektu

Gmina Miejska Kowary informuje o rozpoczęciu realizacji mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002306 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa , pn. “Odkrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko-polskiego pogranicza”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa na podstawie umowy o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002306/ERN/158 z dn. 12.05.2020r.

Idea projektu:

Projekt jest owocem wieloletniej współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kowary a Miastem Vrchlaí. Jest to kontynuacja działań zmierzających do promocji oraz wykorzystania wciąż niedocenianych i mało znanych walorów przyrodniczych, dziedzictwa historyczno- kulturowego a także turystyczno-rekreacyjnych pogranicza czesko-polskiego.

W ramach niniejszego projektu planujemy przybliżyć turystom mało znaną historię kaplic w  Kowarach i Vrchlabí oraz walory przyrodnicze i kulturowe na pograniczu czesko-polskim.

Dzięki projektowi w Kowarach powstanie miejsce przystankowo-rekreacyjne nieopodal kaplicy św. Anny, w miejscu usytuowanym przy dwóch szlakach turystycznych, zielonym i niebieskim, przy ulicy Wiejskiej. Szlak niebieski-prowadzi z tego miejsca, przechodząc w dalszej części w czarny, a potem w żółty, na Przełęcz Okraj a następnie do czeskiej miejscowości Mała Upa. Szlak zielony prowadzi natomiast na Uroczysko i Wodospad Piszczaka i dalej w stronę Karpacza. Projekt wpłynie na zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na pograniczu czesko-polskim.

Projekt umożliwi przekształcenie kulturowej spuścizny w elementy turystyki opartej na edukacji i poznawaniu tradycji i historii partnerów. Zintensyfikuje wzajemny ruch turystyczny stwarzając w ten sposób możliwość poznania się nawzajem oraz zapoznania się ze wspólnymi kulturowymi korzeniami. Wpłynie również na poprawę wiedzy o regionie wśród mieszkańców polskiej i czeskiej strony Karkonoszy i zachęci ich do zwiększenia częstotliwości wizyt Polaków w Czechach i Czechów w Polsce.

 

Zakres rzeczowy projektu, cele projektu:

Projekt polega na udostępnieniu dla turystów i mieszkańców miejsca przystankowo-rekreacyjnego położonego nieopodal kaplicy św. Anny, przy wiadukcie kolejowym w Kowarach Górnych, przy ul. Wiejskiej przy szlaku niebieskim i zielonym i na przybliżeniu  walorów przyrodniczych i kulturowych tego miejsca. W ramach zadania zaplanowano utwardzenie terenu oraz wykonanie małej architektury, tj.: ławki, miejsce na grilla, 2 stoły z ławkami, stojak na rowery, kosze na śmieci stół z ławkami do gry w szachy, 4 tablice informacyjno- promocyjne i 1 tablica SIM z tabliczkami kierunkowymi kierującymi do atrakcji dziedzictwa kulturowego miasta Kowary.

Szlaki niebieski i zielony rozpoczynają swój bieg w centrum Kowar, przy kościele Najświętszej Maryi Panny i zabytkowym moście z rzeźbą św. Jana Nepomucena, następnie koło kaplicy św. Anny w kierunku Uroczyska i Wodospadu Piszczaka. Są to zapomniane miejsca związane z walorami przyrodniczymi i kulturowymi pogranicza polsko-czeskiego.

Przy niebieskim szlaku , na Kowarskiej Starówce, stoi naprzeciw kościoła im. Najświętszej Maryi Panny,  XVIII – wieczna rzeźba św. Jana Nepomucena- opiekuna mostów i orędownika w czasie powodzi, patrona spowiedników, szczerej spowiedzi i tonących.( Według tradycji ludowej to święty, który chronił pola i zasiewy przed powodzią, ale również suszą.) Św. Jan Nepomucen jest wspólnym symbolem obu miast.

Wędrując dalej  zobaczymy ,na Kaplicznym Wzgórzu, kaplicę św. Anny. Jest to późnobarokowy obiekt, którego początków historii powstania należałoby szukać w czasach, gdy w górniczej osadzie którą Kowary były od zawsze, rodziło się życie religijne. Architektem i budowniczym kaplicy, w czasie jej odbudowy w roku 1727,  był Kaspar Jentsch.

Nieopodal miejsca przystankowego znajdowała się również kaplica pod wezwaniem św. Joachima. Została wybudowana w 1833 r przez właściciela ziemskiego Franza Josepha Schwarzera. W kaplicy można było zobaczyć drewniany tryptyk, który obecnie można obejrzeć w nieodległej kaplicy św. Anny.

W ramach projektu planujemy realizację zadań mających na celu  przybliżenie uczestnikom ruchu turystycznego walorów przyrodniczych i historyczno-kulturowych na pograniczu polsko- czeskim. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby turystów odwiedzających pogranicze polsko-czeskie poprzez wykorzystanie tych walorów.

 

Dofinansowanie:

Szacowana łączna wartość projektu: 34 206,74 euro

Dofinansowanie EFRR 85% – 29 075,72 euro

Dofinansowanie BP 5% – 1 710,33 euro

Wkład Gminy Miejskiej Kowary 10% – 3 420,69 euro

Termin realizacji projektu: 04.2020 – 03.2021

 

 

 


 

REALIZACJA PROJEKTU:

Film pt. “Odkrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko – polskiego pogranicza” – wersja polska

 

Film pt. “Odkrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko – polskiego pogranicza” – wersja czeska

 

Ulotka w językach polskim i angielskim: 1 strona, 2 strona

 

Ulotka w językach czeskimi niemieckim: 1 strona, 2 strona

 

Zdjęcia z z uroczystego otwarcia “Miejsca przystankowo-rekreacyjnego” przy ul. Wiejskiej

 

Skip to content