“Nasza mała karkonoska Wenecja” – folder

Co łączy Kowary i Wenecję? Jakie są podobieństwa tych dwóch, z pozoru tak odmiennych miejsc?

Wszyscy wiemy, że Wenecja położona nad Laguną Wenecką jest znana jako „miasto na wodzie” i słynie z licznych kanałów i przepraw wodnych. Mało jednak z nas dostrzega, że nasze Kowary również mogą szczycić się licznymi mostami, mostkami, kładkami i kładeczkami, co odrobinę upodabnia je do większej i bardziej znanej perły Adriatyku. W tam małym mieście jak nasze znajduje się (i to tylko na potoku Jedlica) ponad 50 większych lub mniejszych przepraw wodnych. To dużo jak na miasto tej wielkości…

By pokazać ten nie zawsze doceniany walor, we wrześniu ubiegłego roku Stowarzyszenie „Przyjazna Trójka” rozpoczęło w partnerstwie z kowarską Szkołą Podstawową nr 3 oraz Nadleśnictwem „Śnieżka”, realizację projektu pn. „Wenecja Karkonoszy”. Aktualnie trwa realizacja ostatniego już działania, czyli wydanie folderu promującego wszystko to, co zostało zrealizowane w ramach projektu przez ostanie pół roku. Folder w nakładzie 2.500 egzemplarzy, ilustrowany wyjątkowymi fotografiami pokazującymi piękno naszego miasta, zostanie wydany do końca lutego br.

Okładka folderu wydanego w ramach projektu pn. “Wenecja Karkonoszy”

 

Projekt „Wenecja Karkonoszy” skierowany był do najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Jego celem było rozbudzenie w dzieciach potrzeby ochrony lokalnych zasobów wodnych, zinwentaryzowanie przez uczniów mostów, mostków i kładek zlokalizowanych w naszym mieście oraz zapoznanie dzieci z nieznanymi dotąd zakątkami Kowar. Cel ten możliwy był do osiągnięcia poprzez cykl zaplanowanych zajęć edukacyjnych. A ciekawych lekcji było naprawdę sporo…

W trakcie zajęć z fotografem dzieci uczyły się dostrzegać ciekawe sytuacje, podziwiały też walory miasta, w którym żyją. Samodzielnie, ale pod fachowym okiem fotografa wykonywały zdjęcia mostów i otaczającej je przyrody. Zadaniem geologa było pokazanie dzieciom do czego służy dalmierz i jak należy się nim posługiwać mierząc kładki. Uczniowie poznali sposoby dokonywania pomiarów długości, szerokości, wysokości mostów. Za pomocą kompasu nauczyli się też określać kierunki świata i nanosić na mapę różne obiekty i ulice. Natomiast edukator Nadleśnictwa „Śnieżka” zwrócił uwagę dzieci na roślinność rosnącą w korycie Jedlicy oraz zwierzęta, których życie związane jest z tutejszym potokiem. Szczególny nacisk zwrócono na stan zanieczyszczenia rzeki oraz możliwości walki z zanieczyszczeniami.

Projekt „Wenecja Karkonoszy” dofinansowano w ramach programu grantowego pn. ”Inicjatywy Społeczne Po Stronie Natury Edycja 2017”. Wysokość grantu wynosi: 13.560,05 zł. Partnerami projektu są: „ŻYWIEC-ZDRÓJ” S.A., Lasy Państwowe, PTTK, Fundacja Ekologiczna ARKA.