10 sierpnia 2017

Szpital Bukowiec

Szpital “Bukowiec” odnaleźć można w urokliwym zakątku Kowar na Wojkowie przy ul. Sanatoryjnej. Zbudowany został w latach 1916-1920 jako sanatorium leczące choroby płuc. Klimat panujący w tym spokojnym zakątku Kotliny Jeleniogórskiej nadawał się do tego znakomicie. Funkcje lecznicze “Bukowiec” pełni zresztą do dnia dzisiejszego. Budynek otoczony jest rozległym parkiem który zachował resztki swojej świetności sprzed prawie wieku.

Magia “Bukowca” wynika jednak nie z jego zewnętrznej urody, ale z posiadania specyficznego genius loci. Nic dziwnego, “Bukowiec” szczególnie często gościł pacjentów – artystów. Prawie całe swoje twórcze życie spędził w tym byłym sanatorium przeciwgruźliczym Józef Gielniak – jeden z najwybitniejszych powojennych polskich grafików. W holu szpitala znajduje się kącik z tablicą pamiątkową poświęconą artyście – grafikowi. Strona internetowa Szpitala “Bukowiec”: www.pcz-kowary.pl.

 

 

Tekst: Andrzej Weinke
Zdjęcia: Marta Weinke (zasoby prywatne)