10 sierpnia 2017

Dom Kultury

Monumentalny budynek Domu Kultury bez trudu odnaleźć można w samym centrum Osiedla Górniczego. Jego wejścia strzegą dwa kamienne posągi górnika i hutnika. Ten potężny gmach, o gabarytach rzadko spotykanych w mieście wielkości Kowar, zbudowano na początku lat 50-tych XX wieku w stylu socrealistycznym. Jest pamiątką i pozostałością po latach prosperity związanych z wydobywaniem w kowarskich kopalniach rud uranowych. Dziś stanowi siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. W środku, oprócz czytelni, sal wystawowych i pracowni podziwiać można widowiskową aulę, której ściany ozdabiają płaskorzeźby Antoniego Mehla o tematyce oczywiście górniczej oraz małe i kameralne Kino za Rogiem.

Kontakt: Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach
ul. Szkolna 2, 58-530 Kowary
tel. +48 75 718 25 77, e-mail:

Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach:
http://mok.kowary.pl/
https://www.facebook.com/mokkowary/

Tekst: Andrzej Weinke
Zdjęcia: MOK, Marta Weinke (zasoby prywatne)